ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น : มาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกาศสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่นมาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโร ...
อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์ : ช่องทางการติดต่อในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 ประชาสัมพันธ์ : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น  ช่องทางการติดต่อ : ในช่วงสถ ...
อ่านต่อ

หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance)

หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) Previous Next Download ...
อ่านต่อ

ประกาศ : เลื่อน!! การจัดงาน “วันคนพิการสากลจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2563”

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น ประกาศ เลื่อน การจัดงาน "วันคนพิการสากลจังหวั ...
อ่านต่อ

10 คุณลักษณะ 10 ข้อ คน พม.ทำได้

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 10 ข้อ คน พม.ทำได้ ...
อ่านต่อ
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial